top of page

Voel je Veilig!

Wat is veilig?

Veilig is het samenwerken van elementen of wezens in de juiste verhouding, die tot één harmonisch geheel vormen!

Laten we even naar de paarden kijken! Paarden die in een kudde leven hebben de mogelijkheid om vrij te bewegen. Daar paarden over een bijzonder zintuiglijke en waarnemende capaciteit beschikken, kunnen ze een hele grote mate van prikkels van buitenaf verwerken! Het is ook erg belangrijk voor ze dat ze dat kunnen, daar ze daarmee eventueel gevaar buiten kunnen sluiten, zodat ze zich veilig kunnen voelen!

Harmonie is dus eigenlijk dat de kudde goed op elkaar is afgestemd. Het kleine verschil tussen veiligheid en harmonie is, dat er paarden zijn in de kudde die er voor zorgen dat de harmonie in de kudde gehandhaafd blijft, het zogenoemde goed op elkaar afgestemde! Het is het dagelijkse spel waar de kudde zich met haar jonglingen mee bezig houden! Dit allemaal in de vorm van verkennend – comfort – binding en waakzaam gedrag! ( er zijn natuurlijk meer gedragingen, maar deze even voor nu)

Ze nemen deze rol op zich, en word geaccepteerd door de groep, daar de kudde “weet” dat dit veiligheid bied! Het is de trede van de organische ladder die de paarden hanteren, als een stabiele samenwerkende kracht, en dus het liefst in harmonie, en dus leid naar een grote mate van veilig voelen!

Nu gaan we dit weerleggen naar de mens:

We gebruikende kudde dan als metafoor die in jou aanwezig is, en alle invloeden -prikkels van buitenaf die bij jou binnen komen gaan verwerken, zodat jezelf toch weer veilig kan voelen!

We gaan gebruik maken van een paar van onze tekeningen welke door ons gemaakt zijn, en in onze trainingen gebruikt worden!

Energiebubbel-veld copyright Vires Animaliae -2007- 2016

We hebben allemaal een energieveld om ons heen, welke tot stand komt door een frequentietrilling die vrijkomt vanuit de Brein, Hart, Lichaam, Bron en Aardeverbinding! Al deze genoemde eigenschappen, zijn met elkaar verbonden bij de paarden. Bij ons mens kan het zijn dat we die verbindingen door wat voor reden dan ook verbroken hebben!

De paarden helpen jou deze verbinding weer tot stand te brengen!

Stel dat je erg gevoelig bent, en je jezelf bijna nergens meer veilig voelt, omdat er zoveel prikkels van buitenaf binnen komen, en deze niet goed kan verwerken op dat moment

Wat Nu?

Zie de kudde paarden voor je, en plaats deze in jezelf! Alle sterren in de tekening zijn paarden, en de grote sterren zijn leidende paarden uit de kudde, die ervoor gaan zorgen dat er een goede samenwerking gaat plaats vinden!

Jij bent het ""hart"" in de tekening, welke het vermogen heeft om te vertrouwen op je hartfrequentie trilling, (daarmee bedoel ik niet de slagen per minuut) Maar de hoge trilling die harmonie brengt, en dus uiteindelijk veiligheid voor jou zelf, en tevens voor jouw directe omgeving!

Nu komt er een prikkel binnen die je ratiobrein als gevaar aanneemt, en steekt gelijk de brug over naar jouw emotionele brein. Vanuit jouw emotionele en ratio brein samen, komt er een emotie los, wat onrust in jouw lijf veroorzaakt, en je komt wat los van de grond. ( vliegen noem ik dat)

Je brein gaat razendsnel aan de slag, en voed deze onrust! De emotie groeit, je hartslag gaat erg omhoog, en er komen meer gedachtes tevoorschijn van angst-paniek-onrust of hoe je het op dat moment ook beleeft in jouw brein! Langzaam zal deze gedachte, welke zich dus ook razendsnel omzet in een emotie, jouw energieveld opvullen als zijnde een gevoel! We noemen dat ook wel emotionele fixatie! Maar is dat het werkelijke gevoel?

De paarden leren hier de mensen die hier komen op trainingen, of coaching krijgen van de paarden, dat emotie vanuit het brein wordt aangemaakt (gevoelens) en het gevoel vanuit het hart komt. Het gevoel vanuit het hart is zacht en liefdevol, het veroordeeld niet, en is zuiver! De emotie is manipulerend, kan angstig, boos, naar en kan ook niet zo zachtaardig met jou omgaan als het werkelijke gevoel vanuit je hart!!

Dit is in het kort omschreven, daar we daar uren over kunnen hebben!

Nu ga je even diep adem halen, en tot 10 tellen, oftewel, je ademt in 10 tellen in, en in 10 tellen uit! Je hartslag zal wat vertragen, en je word rustiger. Je kunt dit een paar keer herhalen, en dan van 10 naar 3 tellen gaan totdat je helemaal rustig bent!

Het belangrijkste is eigenlijk om in het hier en nu te komen, zoals de paarden dat zijn! Vraag jezelf even af, hoe maken de leidende paarden weer harmonie, in mijn lijf, dus mede het brein!

Hoe krijgen ze de kudde weer rustig, daar alle paarden van slag zijn in me lijf!

Wat zouden de leidende paarden doen van de kudde? Denk aan de sterren van de tekening!

Paar voorbeelden die je kan doen!

* Paarden in een kudde staan over het algemeen goed geaard, daar de voeten een hele belangrijke tastorgaan voor paarden zijn, en dus het contact met moeder aarde daarom erg belangrijk is!

Beide voeten op de aarde, en contacten met moeder aarde, dus maan je het brein de gedachte en het beeld op te roepen dat je op de aarde staat, en wel NU! Als jij je brein (als leidende paard), maant om dat te doen, zal dat gebeuren! Het brein is volgzaam, mits jij veiligheid bied, en deze ook kaders aangeeft.

* De leidende paarden, overwegen vanuit het instinkt, wat is het beste, en waar is het goed voor ons! Ze zullen daarheen gaan, waar weer harmonie gecreëerd kan worden, in belang van de kudde.

Dus als je even afstand moet nemen, of even uit die positie weg wil welke jou brein doet verwarren doordat al die prikkels van buitenaf deze zo verward, doe dat gewoon! Zorg dat je hartslag naar beneden gaat, dat is je hartfrequentie ( slagen per minuut) welke maakt dat je rustig word! Je energieveld zal ook weer rustig worden, en zich kunnen vullen met jou “hartfrequentietrilling” welke maakt dat je zuiver kan voelen vanuit je hart-zielen trilling.

* Leidende paarden in jou zullen ook zorgen dat de groep bij elkaar blijft, Deze paarden zijn verbonden met de Bron! Contact met de Bron is van belang, daar dat met het intuïtief te maken heeft, en vertrouwen geeft! Paarden zijn in staat om trillingen, dus signalen op te vangen, welke voor ons mens onmogelijk schijnt te zijn! Ik zelf denk daar wat anders over. Ik ben er van overtuigd dat paarden een grootse connectie hebben met de Bron, maar filter alsjeblieft alles voor jezelf wat je leest!

Werk samen met al jouw paarden in jou! Verken jou mogelijkheden ( leidende paarden), en vertrouw op jouw innerlijk weten, je bent verbonden met moeder aarde, en de bron van licht, en oneindige informatie! Je hoeft eigenlijk alleen in jouw kracht te gaan staan als zijnde de leidende paarden, en de kudde. Het is de trede die je in jezelf bepaald, wat in jou staat wat hoger op de organische ladder, welk facet in jou, als welk paard zijnde ( sterren op de tekening) maakt, en zorgt voor die harmonie, en dus uiteindelijk veiligheid!

Maakt het brein op zich de kudde weer in harmonie, of is het geaard zijn, of is het de connectie met de bron, of is het misschien jouw hart! Of zou het kunnen dat het een samenspraak is, met een leidende jouw, die er voor zorgt dat er een harmonie in jou plaats gaat vinden, zodat je je veilig gaat voelen, en je kan gaan leven vanuit je hart-zielen zijn trilling?

De bron is het ALL, waar we allemaal mee verbonden zijn, maar een beetje vergeten! De kudde paarden zijn verbonden met de Bron, ze leven met en in de natuur, dus geaard, verbonden met moeder aarde, en vertrouwen op hun verbondenheid met zichzelf, en hun vermogen hoog gevoelig te zijn!

* Met rust in jouw brein, de ratio en de emotie, die nauw samenwerken, en ook heel graag met alle andere trillingen samenwerken, oa, je hart, zal je zien dat je energieveld telkens weer schoon word!

Als het energieveld schoon is, en je brein rustig is, "" zal je hart spreken"" de kern van harmonie, en veilig zijn. Daar je zelf zorgt dat er een samenwerking plaatsvindt in harmonie in jouw lijf! Op het moment dat jij dan jouw innerlijke kudde paarden met als kern het hart-de ziel vertrouwd, ga je je veilig voelen!

Er is hierover zoveel over te vertellen en te delen! We geven diverse trainingen en coachen mensen met de paarden, moet eigenlijk zeggen de paarden coachen de mensen, en wij mogen als vertaler optreden!

Hier word een klein facet aangeraakt, en we hopen eind van het jaar ons boek uit te geven, waar nog veel meer informatie in staat over de kudde paarden, communiceren met dieren, omgaan met energievelden op vele vlakken, ons vermogen tot telepathie, onze samenwerking met de paarden en andere dieren, en natuurlijk dierenwijsheid!

Graag zien we jullie eens op een van onze trainingen, of met en tussen de paarden!

Liefs Monique

En de kudde en dieren van Vires Animaliae, "" De kracht van het dierenrijk""

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Recent Posts
Featured Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page