top of page
monique met star.jpg
FullMoon
Blessed
Liberdade, Celeborn en Star
Carolyn Resnick en Monique
Happy Lady Joy
happy King
Stream
Cursisten theorie
Zilver
Liberdade
INFINITY
Jade
King
Eve
Star en Liberdade
Puc en Stream
Celeborn
Cursisten tijdens lunch
Ayla
Star

"Onze communicatie met de dieren heeft een ander niveau bereikt"

 

 

De opleiding bestaat uit meerdere trainingen die gevolgd kunnen worden, om in onze visie, een goede dierenvertaler te worden. Na elke afronding van een training ontvangt u een certificaat! De training word verzorgt door Monique Ros

 

Deel 1 basis opleiding vertalen voor dieren- Communiseren met dieren: 2 dagen 

Deel 2 verdiepings dagen vertalen voor dieren, met name werken met energie en helen van dieren: 2 dagen

Deel 3 De dierenwereld leren kennen, en begrijpen als jouw voorbeeld en leerschool: 3 dagen

Deel 4 Het neer zetten van jouw eigen klantenkring als zijnde dieren vertaler, aangesloten bij Vires Animaliae, en met gebruik van precentaties, en boekwerkjes van Vires Animaliae: 2 dagen

Wil jij Monique Ros inhuren om training te geven, in europa, of buiten europa, stuur ons een mail.

The training consists of several training courses that can be followed in order to become a good animal translator in our vision. After each completion of a training you will receive a certificate! The courses wil be given by Monique Ros in consultation with Vires Animaliae.


Part 1 basic training for translating for animals -Comminication with Animals: 2 days

Part 2 days of translation for animals, especially working with energy and healing of animals: 2 days

Part 3 Get to know the animal world, and understand it as your example and lurning school for yourself: 3 days

Part 4 Setting up your own clientele as an animal translator, affiliated with Vires Animaliae, and using precentations, and booklets from Vires Animaliae: 2 days

Do you like to host a animal communication course in your land, please sent us a mail, and we look if Monique Ros can come over. 

info@vires-animaliae.com

 

    De drie elementen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichaamstaal: of non-verbale communicatie is het geheel van communicatieve boodschappen die door middel van gebaren, mimiek, lichaamshouding, oogcontact en hulpmiddelen worden overgebracht. ( de paardenjuf heeft een ZWEEP in haar handen) Non-verbale communicatie die de mens gebruikt ten opzichte van woorden en geluiden ligt ongeveer op 79 % word aangegeven in veel communicatie leer boeken. Maar door ons  gevonden en ervaren "wel gelet op de situatie".

 als bepaalde vraagstelling plaatsvindt zal bij mensen onderling de lichaamscommunicatie ongeveer op 39% liggen. Dieren spreken alleen in lichaamscommunicatie, daar is dus het concept Non-verbale communicatie niet van toepassing, dieren gebruiken geen hulpmiddelen! 

Deze  verschillen kunnen belangrijk zijn om te weten als men met dieren werkt, met name de vraagstelling op zich naar het dier toe.

Voorbeelden komen in de training naar voren.

In de dierenwereld is er alleen lichaamscommunicatie!

Energievelden en hartfreqentie

Energie: Wat is energie waar de mens het algemeen over heeft? Energie zit in allerlei dingen, Wij vinden het veelomvattend. Het praktisch om ernaar te kijken als een functionele relatie. Denk in deze, dat alles wat een beweging heeft, bestaat uit energie.  Bij deze een paar voorbeelden: Vaste energie - Emotie energie - Hart en lichaams energie / frequentie - Warmte en kou energie - Licht energie en nog veel meer. 

Elke beweging kost kracht, ook al lijkt dat niet altijd zo. Omdat deze kracht vertaald kan worden naar energie, kun je aan een lichaam - vorm zien, in welke  energie deze verkeerd. Energie kan men lezen door goed te "kijken" en te voelen. Wat straalt een dier uit als hij loopt, ligt, rent enz. Daarbij komt, dat, als je een goed ontwikkelde intuïtie hebt, je meer ziet, voelt, ruikt, proeft en hoort, (onze zintuigen). Ook zal je *buiten - zintuiglijke dingen waar kunnen gaan nemen, zoals onder andere, kleuren, trillingen, lijnen, schimmen en nog veel meer, wat je ook kan helpen om het dier te lezen. * de benoeming van de mens, "buitenzintuiglijk" behoort in onze visie tot onze zintuigen!

Telepathie: 

Ontwikkelt de zintuigen. Velen doen zo vaag over telepathie, maar als je kijkt nar de betekenis van het woord: Is een Oudgrieks woord, Tele staat voor ver, pahteia voor ontvankelijkheid oftewel pathos (voelen) . Oud griekse tijd is ongeveer 3000 tot 800 jaar voor christus. In 1882 werd de term gebruikt door FWM Meyers nadat hij met o.a Henry Sidgwick de mogelijkheden van gedachteoverdracht hadden onderzocht. Aan het woord is dus een andere betekenis gegeven ( overdracht van gedachte op afstand) Maar in de kern is dat dus niet zo. Het is van ver voelen. Het woord ontvankelijk betekend: gevoelig voor.

 

Nu is het zo dat dieren met gemak van grote afstanden trillingen opvangen, olifanten zelfs van 10km afstand, en paarden met onder anderen hun straal en snorharen wel van 5 km afstand.

 Zou dat gewoon ook niet zo met ons mens zo geweest zijn, en dat de Oud grieken daarvan op de hoogte waren en dit woord ervoor hebben gevormd. Ieder mensen wezen heeft ook haar zintuigen, en het buitenzintuiglijke wat de mens ervan gemaakt heeft is gewoon ook zintuiglijk. 

 

Telepathie is niet alleen overbrengen van gedachte op afstand, maar zuiver waarnemen vanuit je hele lijf, hart brein en lijf en het opvangen van trillingen van grote afstand, dan ook, niet direct zichtbaal voor de ogen. Dat kan dus ook van dichtbij zijn, daar alles buiten ons van een afstand plaatsvind.

 

In onze trainingen leer je zuiver al je zintuigen weer te gaan gebruiken, en dat is dus ook van afstand trillingen opnemen, en deze vertalen naar dat wat er is.

 

Uit ervaring mag ik zeggen dat er een grotere en mooie wereld voor je open gaat, en ja soms is het wel spannend, en kan er veel binnen komen. Maar ook daar kan je mee aan de slag om dit op een afstand te bekijken en niet binnen te laten komen.

bottom of page