top of page

UW Donatie VOORDEEL - REKENMODULE

Schenking om niet: gift 

Prive: Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, Ga naar de rekenmodule hieronder om uw voordeel uit te rekenen. 

Bedrijf: Als een bedrijf een geldbedrag schenkt aan een goed doel is dat bedrag aftrekbaar van de winst indien het goede doel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij stichting Vires Animaliae is dat het geval. Daarom is de gift volledig aftrekbaar. De maximale aftrek is bovendien verhoogd naar 50% van de fiscale winst van het bedrijf. De aftrek moet wel onder de € 100.000,- blijven. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Een gift van € 1.000,- kan dus voor € 1.500,- worden afgetrokken van de belasting.

Nog even voor de duidelijkheid: Aftrekbare giften

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen SBBI mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

 

Omzetbelasting (BTW) speelt hierbij geen rol. 

Voor een rekenmodule om dit belastingvoordeel in uw eigen situatie te berekenen, klikt u hier.

Als u de knop: toon rekenmodule voor individu uit zet, kom u in de rekenmodule voor vennootschapsbelasting

bottom of page