top of page

Adoptie paard Sereen gaat naar Nederland, Adoption horse went to the Netherlands

Adoptie Paard Sereen, adoption horse Sereen

Scrol down for English

Maandag is ons eerste adoptie paardje naar Nederland vertrokken.

Voor onze organisatie is dat een spannende ontwikkeling welke wij graag met jullie delen.

Er staan hier nu wat meer paarden die geadopteerd kunnen worden, welke wij van Projeto Fiel, opvangcentrum in Evora hebben geadopteerd. Ze plaatsen hier paarden als dat nodig is, en deze kunnen dan geadopteerd worden door dieren liefhebbers.

Een aantal van deze paarden heeft Vires Animaliae geadopteerd met de rede dat we vinden dat ze niet gelijk herplaats kunnen worden, of dat mensen uit Nederland zich gemeld hebben die graag een paardje willen adopteren.

Sereen is geadopteerd uit de groep van 7 paarden die hier in 10 februari aankwamen door lieve vrienden uit Nederland.

We hebben de paarden toen op onze FB geplaatst, en wij vonden dat Sereen een hele goede match was voor Tonja en Annemieke. Ze zeiden ja, toen vol verwachting op de adoptie acceptatie wachten wat heeft mogen plaatsvinden. Zooo Fijn!

Nu was het zover, maandag ging Sereen op transport met Piet Beerda van Horsetransport Bevetra horse service worldwide. Piet Beerda en zijn Vrouw Alina zijn echte paardenkenners - liefhebbers, en gaan zo ontzettend goed met de paarden om tijdens transport. Ze houden alle dieren goed in de gaten onderweg, en als ze zien dat er één extra verzorging nodig heeft krijgt dat paard het ook. Het is echt heel hart werken onderweg, steeds stoppen, hooinetten vullen, drinken geven, en extra eten geven. Dan alle dieren polsen of ze het goed doen, en als nodig het dier helpen!

Voor ons staat het vast dat Piet en Alina de beste paardentransport is voor je paarden. Ze hebben Vires Animaliae nu al diverse keren geholpen, en de paarden komen na een lange rit zo goed en blij de wagen uit.

Voor Sereen was het even wachten, ze moest wat aansterken, en het paspoort moest aangevraagd worden. Sereen had een dikke wintervacht en kwam daar wat moeilijk doorheen, het koste haar veel energie dus bleef ze mager, ook al at ze de hele dag door heerlijk hooi, en veel extra voer. Het was dus even spannend of ze op transport mocht. De dierenarts Antonio gaf aan, dat ze op transport mocht, daar na onderzoek door hem van haar hij aangaf dat ze super sterk is en gezond.

We hebben een filmpje gemaakt van de hele rit, Kijk en Geniet.

Hoe mooi is het om dan eindelijk thuis te komen bij lieve mensen, nadat je als heel jong paardje zoveel hebt meegemaakt, wat niet allemaal even prettig was.

We zijn blij, en trots op Piet voor de ontzettende goede zorgen onderweg, en de adoptie ouders Tonja en Annemiek dat ze Sereen hebben geadopteerd, dus haar een prachtige kans geven.

Wil Jij ons helpen, zodat we kunnen groeien en dit prachtige werk voort kunnen zetten? Kijk dan even verder op onze site hoe je dat kan doen.

Heb jij goede transport nodig voor jouw paard-en, kijk dan op de site van www.bevetra.nl voor meer informatie

Liefs van ons, en bedankt voor het vertrouwen in Vires Animaliae.

Sereen haar tocht van Portugal naar Nederland met Piet Beerda

On Monday our first adoption horse left for the Netherlands from Portugal

For our organization, this is an exciting development we like to share with you.

Here are some more horses that can be adopted, which we have adopted from Projeto Fiel, Evora shelter center. They place horses here as needed, and these can then be adopted by animal lovers.

Some of these horses are adopted by Vires Animaliae for the reason we find that they can not be replaced yet, or people from the Netherlands who want to adopt a horse did sign in.

Sereen has been adopted ( from the 7 resque horses group who arrived here in February 10th) by lovely friends from the Netherlands.

We thouth that Sereen was a very good match for Tonja and Annemieke. They said yes, then waiting for adoption acceptance, what did happened. Sooo Good!

Now it was time, Monday went Serene transported Piet Beerda Horse Transport Bevetra horse service worldwide. Piet Beerda and his wife Alina are true horse connoisseurs - lovers, and are doing so very well with the horses during transport. They keep an eye on all the animals, and when they see that one extra care is needed, that horse gets it too. It is really heart work on the road, always stop, and filling hay nets, give drink, and extra food. Then cheque all the animals or do it well, and if necessary the help the horse! For us, it is certain that Peter and Alina are the best horse transport for your horses. They have already helped Vires Animaliae several times, and the horses come after a long drive, so well and glad out of the transporter.

Serene had to wait, she had to recuperate and the passport had to be requested. Sereen had a thick winter coat and got through it hard, it cost her a lot of energy to go to the summer coat. She is stil skinny even though she ate lots of delicious hay and lots of extra food all day. It was equally tensive if she was allowed to be transported. The veterinarian Antonio indicated that she had to be transported, because after her research he indicated, even she was skinny, she was super strong and healthy.

We made a movie of the whole trip, watch and enjoy.

How nice is it to finally arrive at lovely people at her new home after you've been through so much as a young horse, which was not all that pleasant.

We are happy and proud of Piet for the incredibly good concerns on the way, and the adoption parents Tonja and Annemieke that they have adopted Sereen, giving her a wonderful opportunity.

If you want to help or organisation to grow, go please to the starters page and donate...

If you ever need good transport for your horses go to this Facebook site

Love from us, and thank you for the trust to the people behind Vires Animaliae.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Recent Posts
Featured Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page